Lompat ke isi

Kutang

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas
Kutang dina taun 1907

Kutang nyaéta sabangsaning baju jero nu dipakéna di jeroeun papakéan.[1] Nu maké kutang téh awéwé sangkan cangkéng jadi lengkéh jeung pinareup katingali nyentreu beuneur.[1] Ilaharna kutang dirarancang kalayan bentukna anu ngepas pikeun ngangkat pinareup sangkan teu rayud.[2] Mimitina kutang dijieun pikeun pungsina anu tangtu, tapi lila-lila, kutang dieuyeuban ku desain anu matak ngirut.[2] Ayeuna mah kutang téh geus ngésér maknana, lain kabutuhan papakéan deui tapi geus jadi fashion.[2] Standar produsén jeung ukuran anu loba, ngabalukarkeun héséna manggihan kutang anu cocog.[2] Pinareup awéwé, ukuran, jeung bentukna teu sarua, bisa barobah gumantung kana siklus ménstruasi, kakandungan, atawa beuratna awak.[2] Balukarna 80% awéwé salah maké kutang alatan ukuran anu teu cocog, di antarana 70% awéwé maké kutang anu leutik teuing, 10% awéwé maké kutang anu gedé teuing.[2]

Sajarah Kutang[édit | édit sumber]

Kutang jaman 1908

Kutang atawa BH asalna tina basa Perancis kuno anu hartina lengan atas, puhu leungeun.[3] Sajarah kutang dimimitian dina taun 2500 saméméh maséhi.[4] Taun 450 saméméh maséhi, awéwé di Romawi geus maraké korsét.[4] Korsét mimiti diwanohkeun ku Catherine de Medici, pamajikana Raja Henri II ti Prancis, persisna dina patengahan abad ka-15.[5] Harita, aya anggapan yén awéwé anu sampurna téh nyaéta anu awakna lengkéh.[5] Kahéngkéran korset téh ngabalukarkeun nyeri palebah beuteung, dada jeung tonggong.[5] Dina taun 1893, Marie Tucek naratas papakéan anu jiga kutang samodél ayeuna tur geus dicatet di kantor hak patén Amérika Serikat.[4] Dina taun 1912 istilah brassiere geus aya dina Oxford English Dictionary.[4] Mary Phelps Jacob nimukeun kutang modérn dina taun 1913.[5] Kutang mimiti dipaténkeun dina taun 1914 ku salah saurang socialite ti New York anu ngarana backless bra.[4] Tapi manéhna ngajual hak paténna ka Warner Brothers Corset Company di Connecticut, Amérika Serikat saharga $1,500, anu satuluyna ngahasilkeun kurang leuwih ti 15 juta dolar.[4] Kapanggihna kutang lantaran teu kahaja, nyaéta nalika Mary ngadatangan hajat di New York, anggalna manéhna rék maké gaun.[5] Tapi nalika manéhna maké korsét, justru korsét ngaruksak bentuk gaunna, ku sabab éta gaun dijieuna tina bahan anu ipis lantaran korsét baheula dijieuna tina rangkay baja.[5] Tuluy manéhna néngan bongbolongan pikeun nyingkahan éta masalah, tuluy nyieun papakéan tina dua sulampé anu bahanna sutra anu ditambahan ku pita.[5] Éta mangrupa kutang munggaran anu bentukna basajan kénéh.[5] Tuluy Mary ngadegkeun pausahaan anu ngaranna Caresse Crosby, ti harita Mary ngamimitian nyieun kutang.[5] Dina taun 1928, Ida Rosenthal, salah saurang imigran anu asalna ti Rusia nyiptakeun sistem ukur cup dina kutang jeung mekarkeun bentuk kutang anu disaluyukeun jeung umur, ti mimiti puberitas nepi ka mangsa déwasa.[4] Di taun 1935, Warner nyiptakeun sistem ukur cup anu ayeuna mah ti A nepi ka D anu satuluyna diterapkeun ku produsén kutang lianna.[6] Kamekaran kutang dina taun 1922, Ida Rosenthal jeung Enid Bissett nyampurnakeun bentuk kutang anu bentukna jiga mangkok kalayan bentukna anu béda-béda dumasar kana ukuranana.[5] Kutang anu bentukna jiga mangkok sok disebut Maidenform.[5]

Bentuk Kutang Baheula

Etimologi kutang[édit | édit sumber]

Di Indonésia, kutang atawa BH wancahan tina Buste Hounder (Basa Walanda).[5] Basa Sundana Bengkeut Harigu.[5] Baheula, nalika Indonésia dijajah ku Walanda, dina poé munggaran keur digawé nyieun jalan pos Anyer ka Panarukan, loba budak pribumi awéwé-lalaki anu digarawé bari ngan ukur maké kaén anu dibeulitkeun nutupan awak bagéan handap, sedengkeun bagéan luhur, tina bujal tepi kana beuheung mah buligir.[5] Patugas anu harita ngamandoran nyaéta Don Lopez comte de Paris asalna ti Perancis, ngarasa karagok ningalina.[5] Nya inyana motongan kaén bodas, tuluy éta kaén dibikeun ka salah saurang awéwé bari ngomong, Tutupan éta bagéan berharga manéh.[5] Don Lopez nyaritana maké basa Perancis.[5] Basa Perancis berharga nyaéta coutant.[5] Tapi éta awéwé teu ngartieun naon anu diomongkeun ku éta mandor téh, naha bet méré kaén kana pinareupna alatan éta awéwé bubulucunan.[5] Don Lopez ngarasa kesel lantaran éta awéwé teu ngarti-ngarti kana naon nu di maksud, manéhna bari tuluy tutunjuk kana pinareup éta awéwé bari terus nyebut-nyebut Coutant! Coutant!.[5] Kakara nu araya di dinya ngartieun yén maksudna éta kaén pikeun nutupan pinareup awéwé.[5] Sanggeus éta kajadian, sakabéh pribumi boga anggapan yén kaén anu dibeulitkeun kana pinareup awéwé téh ngarana coutant atawa dina éjahan basa Indonésia mah kutang.[7]

Ukuran[édit | édit sumber]

Kutang miboga sababaraha ukuran saperti papakéan séjéna, ilaharna ukuran kutang téh kombinasi ditilik tina ukuran lingkar linear rusuk (32, 34, 36, jsté) kalayan ukuran volume pinareupna (A, B, C, jsté).[8] Ukuran lingkar linear rusuk mangrupa ukuran lingkar rongga dada (diukur dina satuan inci) anu ukuranan persis di handapeun pinareup, tuluy ditambah 4.[8] Sedengkeun ukuran volume dada mangrupa gedéna pinareup anu disaluyukeun jeung volume cairan dina satuan ons.[8] A sarua jeung 8 ons cairan, B sarua jeung 13 ons cairan, jeung C satara jeung 21 ons cairan, jsté.[8] Jadi kutang anu ukurana 32A kaasup kutang anu cocog pikeun awéwé anu lingkar rongga dada 28 inchi jeung volume dadana sarua jeung 8 ons cairan.[8] Ukuran kutang anu dijieun ku Ida Rosenthal dina taun 1928, kalayan ukuranna dibakukeun dina taun 1935 ku Warner Brothers Corset Company persisna di Connecticut, Amérika Serikat.[8] Ilaharna 75% awéwé maké kutang kalayan ukuran anu salah.[9] Ukuran kutang umumna mah bakal barobah ngigelan jaman.[9] Lamun awak nu barobah, kantenan ukuran kutang ogé bakal barobah.[9] Cara sangkan mikanyaho pinareup barobah gedéna atawa henteu maké pita paranti ngukur atawa tabél konvérsi pikeun nangtukeun ukuran kutang, lantaran teu salawasna beuret awak ngagédéan pinareup ogé bakal gedé.[9] Ngaliwatan pita pangukur ngagampangkeun urang pikeun mikanyaho ukuran kutang anu cocog.[9] Nalika ngukur pastikeun kudu bener ulah nep ka pitana kendor sabab bakal mangaruhan kana hasil pangukuran.[9] Ku Lantaran kitu urang kudu taliti dina ngukurna, lamun pitana ngepas teuing hasilna kutang anu dipilih bakal sereg kitu ogé sabalikna.[9] Nalika milih kutang pastikeun kakaitna anu ngepas, seringna dipaké jeung diseuseuh bakal mangaruhan kana kakaitna lila-kalilaan bakal kendor.[9] Salain ti pita pukur bisa maké tabél konvérsi lantaran satuan ukuran kutang unggal nagara bisa jadi béda.[9] Teu sakabéh produsén miboga standar ukuran anu sarua.[9] Ukuran 36B moal sarua antara hiji produsén anu séjéna.[9] Jadi saméméh meuli kutang alusna mah dicobaan heula.[9] Saluyukeun ogé tali kutang sangkan bener-bener ngeunaheun dipakéna.[9] Kutang anu pas dipaké bakal méré dua efek.v Kahiji, pinareup bakal leuwih kaangkat (katingali lengkéh) anu kadua, bentuk awak bakal katingali alus.[9] Maké kutang ukuran anu cocog bakal ningkatkeun kapercayaan diri jeung ngeunaheun nalika dipakéna.[9]
Sangkan ngababarikeun nalika ngukur pinareup tingali tabél konvérsi ieu di handap[9]:

Ukuran pinareup
inci jeung jangkungna ukuran pinareup

jangkungna kutang
Ukuran kutang

Ukuran kutang
(Inggris jeung Australia)
Ukuran
(Di Eropa jeung Amérika Serikat)
Kurang ti sainci 0 cm AA AA
1 inci 2,5 cm A A
2 inci 5 cm B B
3 inci 7,62 cm C C
4 inci 10,16 cm D D
5 inci 12,7 cm DD E o DD
6 inci 15,24 cm E F o DDD
7 inci 18 cm F G
8 inci 20 cm FF H
9 inci 23 cm G I
10 inci 25,5 cm GG J
11 inci 28 cm H K
12 inci 30,5 cm HH L
13 inci 33 cm J
14 inci 35,5 cm JJ

Rupa-rupa kutang[édit | édit sumber]

Perfet Figure (Kutang Full Cup)
Kutang Plunge

Ditilik tina pungsi,bentuk cup jeung bahan kutang di antarana[10] :

 • Perfect Contour (Kutang Seamless)

Kutang ieu miboga outline anu leuleus kalayan seamless cup sangkan teu katingali di luar papakéan.[10] Kutang Seamless cocog diadu maniskeun jeung papakéan séjéna.[10]

 • Perfet Figure (Kutang Full Cup)

Nutupan sakabéh bagéan pinareup jeung katingali nangreu neuhneur.[10]

 • Perfect Move (Kutang Sport)

Kutang ieu cocog dipaké olahraga.[10] Bahana leuleus, elastis, jeung ngeunaheun dipakéna lantaran bisa nyerep késang.[10] Jinis kutang ieu miboga talina anu leuwih lébar dibandingkeun tali kutang biasa.[11]

 • Perfect Luv (Kutang Cup)

Kutang ieu mioga dua ukuran nyaéta 1/2 jeung 3/4.[10] Kutang Cup 1/2 miboga desain anu feminim lantaran aya rénda pikeun mamanis dina ieu kutang sangkan katingali elegan.[10] Miboga tali anu bisa diatur dina makénaé sangkan ngeunaheun atawa henteuna bisa diatur kumaha urang.[10] Sedengkeun kutang cup 3/4 cocog pikeun baju aya kerahan anu bentukna V-neck.[10]

 • Kutang Wire free

Kutang modél ieu euweuh kawatan dibagian handap cup.[11]

 • Kutang Half-cup

Kutang ieu aya kawat pikeun panyangreud sangkan pinareup katingali nangreu.[11] Kutang half-cup cocog dipaké ku miboga pinareup anu leutik.[11]

 • Kutang Padded

Kutang modél ieu miboga lapisan padding anu pungsina pikeun pinareup katingali neuhneur.[11] Bédana jeung kutang push up nyaéta perenah paddingna dibelah handapeun cup, sedengkeun kutang push up dibelah luar cup.[11]

 • Kutang T-back

Kutang ieu cocog dipaké jeung tank top, pilih kutang modél ieu anu bakal nutupan bagian hareup kutang.[12] Kutang ieu cocog keur udara panas.[12]

Masalah kaséhatan[édit | édit sumber]

Aya sawatara hal anu perlu diperhatikeun lamun awéwé saré maké kutang, di antarana aya kutang anu husus dijieun paranti saré, biasana dijieun tina bahan nilon atawa katun.[13] Bahan-bahan kasebut alus pikeun kulit lantaran ku kituna, kulit bisa engapan.[13] Kabiasaan saré maké kutang ngabalukarkeun bakal késangan anu satuluyna éta uap cai késang bakal cicing dina kutang, ieu téh bisa nyababkeun ateul.[13] Salain ti éta, saré maké kutang bakal ngalantarankeun guligah nalika saré, lantaran kutang anu hakékatna dijieun pikeun nyangreudkeun pinareup jeung ngabentuk pinareup, tangtuna kutang bakal pageuh jeung manteng.[13] Lantaran kitu bakal moal tibra saré alatan sereg, sabab nalika saré waktuna otot-otot istirahat, jeung ngaluarkeun racun.[13] Lian ti éta saré mangrupa kasempetan pikeun sistem kekebalan awak ngaproduksi hormon-hormon imunitas.[13] Jadi lamun saré maké kutang bisa hésé saré (insomnia) alatan awak teu bisa ngarénghap kalayan bébas.[13] Anu bahaya pisan bisa ngajangkit panyakit kangker payudara.[13] Ilmuwan Sydney Singer jeung pamajikana Soma Grismaijer dina taun 1991 pernah nulis anu judul bukuna Dressed To Kill: The Link Between Breast Cancer and Bras, anu ngébréhkeun yén lamun hayang nyingkahan panyakit kangker payudara sakuduna awéwé maké lila teuing maké sakuduna mah dina sapoé téh kurang ti 12 jam.[13] Numutkeun Sydney Singer, lamun maké kutang lila teuing bisa ningkatkeun suhu jaringan dina pinareup, lian ti éta awéwé anu maké kutang miboga kadar hormon prolaktin (hormon anu pungsina pikeun ngarangsang kelenjar air susu) anu leuwih loba.[13] Kadua hal ieu bisa mangaruhan ngabentukna kangker payudara.[13] Salain ti éta, ulah sering teuing maké kutang anu manteng atawa sereg ku sabab bisa ngabahayakeun kaséhatan lantaran bisa ngawatesan aliran getah bening dina pinareup.[13] Lian ti masalah kashatan kutang ogé aya kahéngkéran séjéna saperti kutang anu aya kawatan.[14] Ilaharna awéwé osok maké kutang kawat lantaran kutang ieu leuwih ngeunaheun dipakéna lantaran pinareup bisa katembong neuhneur.[14] Tapi aya kahéngkéran kutang ieu nyaéta bisa nyababkeun kabéntar gelap, saperti kajadian di London taun 1999 aya dua awéwé anu kabéntar gelap, pinareupna jadi tutung alatan éta awéwé maké kutang kawat.[14] Sanggeus ditalungtik geuning nu nyababkeun awéwé éta kabéntar gelap alatan kutangna aya kawatan anu mana kawat téh kaasup konduktor.[14]

Mangpaat[édit | édit sumber]

Mangpaat kutang nyaéta nyampurnakeun penampilan sacara estetis, kutang nutupan pinareup sangkan katingali alus jeung mantes.[15] Pinareup sacara anatomi teu miboga otot jadi bakal katarik ka handap ku gaya gravitasi bumi, lantaran kitu perluna maké kutang sangkan teu rayud.[15] Salain nyangreudkeun pinareup kalayan alus, kutang ogé mangaruhan kana sirkulasi pernapasan jeung aliran getih leuwih lancar.[15] Mangpaat kutang salain pikeun ngabentuk awak awéwé sangkan alus, kutang ogé miboga mangpaat séjéna saperti dijieun masker.[16] Dina taun 2009, saurang ilmuwan Ukraina meunangkeun Ig Nobel lantaran pamanggihna kana pénoména masker kutang anti radiasi nuklir.[16] Numutkeun Dr Bodnar, teukudu maliré kana ukuran cup kutang anu dipaké, kutang anti radiasi nuklir ieu tetep bisa nyalametkeun tina bahayana radiasi nuklir.[16] Dr Bodnar ngébréhkeun yén masker ieu bisa dipaké lamun aya kahuruan, badai kebul atawa wabah flu babi.[16]

Cara milih kutang[édit | édit sumber]

Aya sawatara paktor anu mangaruhan bentuk pinareup sangkan katingali mantes, patalina jeung kutang anu pungsina pikeun nyangreukeun pinareup, paktor-paktor anu mangaruhanna di antarana bahan, modél, tali, cup.[17] Ditilik tin bahanna kutang loba pisan rupana, henteu sakabéh alus jeung cocog pikeun dipaké di iklim Indonésia.[17] Urang kudu bisa milih bahan anu ngeunaheun dipakéna sangkan sirkulasi udara kakontrol.[17] Singkahan cup anu kandél, ku sabab bakal hareudang.[17] Rupa-rupa kutang loba pisan, tapi nalika milih kutang kudu disaluyukeun jeung kabutuhan, yén pungsi estetika jeung pungsi kutang téh pikeun ngabentuk, nahan pinareup sangkan teu rayud.[17] Kamekaran jaman mangaruhan kana rupa-rupa kutang, lolobana kutang anu katingalina séksi téh teu saluyu jeung hakékatna pungsi kutang anu ngabalukarkeun pinareup rayud.[17] Salain ti éta tali kutang ogé mangaruhan, pungsina tali pikeun panyangreud jeung mendistribusikan gaya berat.[17] Tali kutang kudu bisa nahan sangkan teu morosot alatan gaya tarik (gravitasi) bumi.[17] Tali kutang anu alus nyaéta tali anu teu babari logor.[17] Tali kutang anu kendor matak teu ngeunaheun dipakéna sabab morosot waé jeung moal méré pangaruh kana bentuk pinareup.[17] Tali kutang anu alus téh nyaéta anu bisa diatur panjang pondokna tali nepi ka bisa dipeperenah dina makéna.[17] Bentuk pinareup bakal katingali mantes lamun sakabéh jaringan lemak kakumpul ka hareup ngabentuk dua gumpalan anu pinuh.[17] Cup anu cocog ilaharna kudu nampung sakabéh jaringan susu asup nahan jaringan lemak anu tadina imigrasi lantaran kutang anu tetep aya dina cup.[17] Kutang anu alus mah anu ngeunaheun dipakéna.[17] Kutang anu teu saluyu jeung pinareup bakal ngabalukarkeun panyakit.[18] Kutang anu dominan dijieuna tina bahan polister, katun, nylon atawa campuran bahan ''elastane'' jeung lycra sangkan elastis.[18] Salin bahan, ukuran ogé kudu kaliwat pentingna.[18] Unggal jalema miboga pinareup anu béda.[18] Makéna kutang anu cocog kahéngkéran bentuk pinareup bakal kasingkahan.[18] Pinareup anu leutik, pikeun ngangkat pinareup sangkan katingali mantes jeung séksi pilih kutang anu balcony.[18] Pilih anu busana di sisi atawa di handap pikeun ngangkat pinareup sacara maksimal, salain ti éta pilih cup anu satengah.[18] Kutang anu aya kawatan ogé cocog sangkan némbongkeun beulahan pinareup.[18] Sedengkeun pinareup gedé, pilih kutang anu cupna gedé sangkan nutupan pinareup.[18] Atawa bisa ogé kutang anu aya kawatan di handapna sangkan ngangkat pinareup.[18] Pilih kutang anu tali taktak jeung dada anu leuwih gedé sangkan kuat ngangkat pinareupna.[18] Lamun hayang katingalina leutik pinareupna, paké kutang anu minimalis ulah loba rénda atawa pernak-pernik nu séjéna.[18] Aya sawatara cara mikanyaho cocog henteuna nalika meuli kutang nyaéta ngarénghap sing jero, tuluy rasakeun naha pinareup ngeunahun atawa henteu, ulah nepi ka kutang mangaruhan kana ngarénghap.[18] Tingali ogé naha posisi tali kutang henteu nimbulkeun rasa nyeri jeung lécét belah tonggong.[18] Coba angkat leungeun, naha kutang ogé ka angkat, terus naha tali kutangna morosot.[18] Lamun henteu berarti kutang éta cocog.[18]

Cara nyeuseuh[édit | édit sumber]

Cara nyeuseuh kutang teu béda jauh jeung nyeuseuh papakéan jero.[19] Mimitina kutang dikeueum dina cai sabun ulah dikucek-kucek lantaran kokotor dina kutang mah henteu némpél di bagéan luar, tapi bagian anu dikucek mah bagian tukangna.[19] Ulah diperes tapi langsung digantung, antepkeun nepi ka garing.[19] Lamun nyeuseuhna ku leungeun, carana peres bagian talina, bagian tukang kutang, tuluy bagian hareupna,lamun kutangna aya kawatan cepeng kawatna tuluy peres nepi ka kaluar caina.[19] Alusna mah nyeuseuh kutang ku leungeun, ulah ku mesin cuci lantaran ku mesin mah babari rusakna.[19] Lamun nyeuseuhna ku mesin cuci pilih mesin anu bisa di set hand wash jeung singkahan makén mesin paranti ngagaringkeun lantaran suhu mesin anu gedé bakal ngarusak bentuk kutang.[19] Alusna langsung dipoékeun nepi ka garing lantaran lamun diengkékeun bakal cimeutingan jeung bakal jamuran.[19] Salain ti éta, nyeuseuh kutang dina jero plastik papakéan jero (lingerie bag), lantaran ieu bisa nyingkahan kutang jadi ruksak tapi kudu disaluyukeun jueng suhu cai dina mesin.[20] Pastikeun maké déterjén anu hampang nalika nyeuseuhna lantaran mingkin kuat déterjénna mingkin gampang ruksak bahan kutang, balukarna kutang jadi gancang belél.[20] Nalika ngangkat kutang tina mesin cuci, angkat bagian cup sangkan bentuk kutang angger hadé.[20] Nalika moéna kutang kudu digantungkeun bagian tukangna sangkan teu tikait kana papakéan nu séjéna.[20] Teundeun kutang di tempat nu misah tina papakéan séjéna, upamana dina laci.[20] Lantaran moal ngarusak bentuk kutang, tapi omat nendeunna kudu rapih.[20]

Galéri[édit | édit sumber]

Rujukan[édit | édit sumber]

 1. a b [Danadibrata,R.A.(2006).Kamus Basa Sunda.Bandung: Kiblat Buku Utama.
 2. a b c d e f Breast size, bra fit and thoracic pain in young women: a correlational study (en) (Dicutat tanggal 2 Desember 2011)
 3. Asal Muasal Kata ‘KUTANG’ Archived 2011-10-15 di Wayback Machine (Dicutat tanggal 11 November 2011)
 4. a b c d e f g Penemu Bra Archived 2010-12-26 di Wayback Machine (Dicutat tanggal 12 November 2011)
 5. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Sejarah BRA (BH) (Dicutat tanggal 11 November 2011)
 6. [1] Archived 2022-05-18 di Wayback Machine (Dicutat tanggal 12 November 2011)
 7. Asal Mula Kata "Kutang" (Dicutat tanggal 12 November 2011)
 8. a b c d e f Sejarah Kutangnya Cut Tari Archived 2011-10-09 di Wayback Machine (Dicutat tanggal 12 November 2011)
 9. a b c d e f g h i j k l m n o p Membeli Bra – Tips Memilih Bra dengan Ukuran Tepat (Dicutat tanggal 2 Desember 2011)
 10. a b c d e f g h i j Pilihan jenis bra untuk tampil fit Archived 2011-11-19 di Wayback Machine(Dicutat tanggal 26 November 2011)
 11. a b c d e f Jenis-jenis dan tipe bra Archived 2011-11-13 di Wayback Machine(Dicutat tanggal 26 November 2011)
 12. a b 5 Jenis Bra "Wajib dimiliki wanita" (Dicutat tanggal 3 Desember 2011)
 13. a b c d e f g h i j k l Awas Tidur Pakai Bra (BH) Bisa Menyebabkan Kanker Payudara Archived 2011-11-25 di Wayback Machine (Dicutat tanggal 26 November 2011)
 14. a b c d [2] Archived 2011-10-06 di Wayback Machine (Dicutat tangal 27 November 2011)
 15. a b c Bra, Melindungi dan Menyempurnakan Archived 2012-01-23 di Wayback Machine (Dicutat tanggal 3 Desember 2011)
 16. a b c d Ini Dia Adakah Manfaat Masker Bra Anti Radiasi Nuklir?[tumbu nonaktif] (Dicutat tanggal 3 Desember 2011)
 17. a b c d e f g h i j k l m n Ingin sehat gantilah bra anda Archived 2012-01-13 di Wayback Machine (Dicutat tanggal 1 Desember 2011)
 18. a b c d e f g h i j k l m n o p Tips Merawat Payudara dan Memilih Bra Yang Tepat Archived 2012-01-01 di Wayback Machine(Dicutat tanggal 1 Desember 2011)
 19. a b c d e f g Tips Merawat Bra (Dicutat tangal 26 November 2011)
 20. a b c d e f 7 Cara Agar Bentuk Bra Tetap Menarik Archived 2011-09-16 di Wayback Machine (Dicutat tanggal 26 Nvember 2011)