Puisi sunda

Ti Wikipédia, énsiklopédia bébas
Luncat ka: pituduh, paluruh


Puisi nyaéta karangan anu basana dirajit pinuh ku wirahma, kauger ku wangun jeung diksi, ungkara kalimahna henteu lancaran atawa cara basa sapéopoé.[1] Puisi Sunda dina wangun heubeul aya : (1) Nungawujud carita, hartina teksna dina wangun puisi tapi eusina ngawujud carita, naratif, saperti pantun jeung wawacan sedengken (2) Teu ngawujudna carita nyaéta mantra ngawengku rajah, singlar, asihan, jampé, jangjawokan, jeung ajian, sisindiran ngawengku paparikan, rarakitan, jeung wawangsalan, kakawihan, sa'ir ngawengku pupujian jeung sawér, pamungkas pupuh anu ngawengku dangding jeung guguritan.[1]

Conto[édit | édit sumber]

Di handap ieu salah sahiji puisi Sunda karyana Chye Retty Isnendes.[2]

ngudag-ngudag mangsa jeung rasa
Hirup teh tunggara
upama tresna kalid sulaya
Hirup teh seuneu
nu ngaduruk lulurung sukma
Hirup teh ibadah
rela ihlas ngumawula
Hirup teh aci-acining:
Bagja!

Conto lainna:

hiji lalaki nyangcang parahu di basisir bulan
Geus jauh lalakonna
Manéhna pamayang terahing bumi
Hiji lalaki nincak latar emas tanah bulan
Geus panceg haténa
Demi asih nu sumirat ka bumi
Ku manéhna baris ditigas singsakur gulang-guling
Nu ngajagang ngahalangan jalan
Demi asih urang ka bumi
Nini Antéh
Hamo teurak sagala supata
Urang sorot bumi jeung bulan ku Sajatining Cahaya
Keur ngaberesihan reueuk-reueuk wasangka
Nu nyangcang parahu di basisir
Lain nu musapir
Moal nyingkir ku pangusir

Tingal ogé[édit | édit sumber]

Rujukan[édit | édit sumber]

  1. a b (id)Retty Isnendes. Panyawangan Sastra. Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah UPI. Bandung 2009.
  2. (id)Ano Karsana Spk. Lir Cahaya Nyorot Eunteung. Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah UPI : Sonagar Press. Bandung 2008.


Nulis.jpg