Kecap bilangan (basa Sunda)

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas
Topik Kecap Basa Sunda
Kotak ieu: temposawalaédit

Kecap bilangan nyaéta kecap anu nuduhkeun barang atawa ngaran nu dianggap barang.

Kecap bilangan utama[édit sumber]

Kecap bilangan utama, mangrupa gaganti pikeun angka nu dituduhkeunana.

Tabél kecap bilangan utama (1)

. hijian belasan lilikuran
+ 0 10 20
0 enol sapuluh dua puluh
1 hiji sabelas salikur
2 dua dua belas dua likur
3 tilu tilu belas tilu likur
4 opat opat belas opat likur
5 lima lima belas lima likur
6 genep genep belas genep likur
7 tujuh tujuh belas tujuh likur
8 dalapan dalapan belas dalapan likur
9 salapan salapan belas salapan likur

Tabél kecap bilangan utama (2)

. puluhan parapatan lawéan ratusan rébuan jutaan milyaran trilyunan
x 10 1/4 25 100 1.000 1.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000.000
1 sapuluh saparapat salawé saratus sarébu sajuta samilyar satrilyun
2 dua puluh dua parapat dua lawé dua ratus dua rébu dua juta
3 tilu puluh tilu parapat tilu lawé tilu ratus tilu rébu tilu juta
4 opat puluh opat parapat opat lawé opat ratus opat rébu opat juta
5 lima puluh lima parapat lima lawé lima ratus lima rébu lima juta
6 genep puluh genep parapat genep lawé genep ratus genep rébu genep juta
7 tujuh puluh tujuh parapat tujuh lawé tujuh ratus tujuh rébu tujuh juta
8 dalapan puluh dalapan parapat dalapan lawé dalapan ratus dalapan rébu dalapan juta
9 salapan puluh salapan parapat salapan lawé salapan ratus salapan rébu salapan juta

Conto gabungan:

  • 67 = genep puluh tujuh
  • 567 = lima ratus genep puluh tujuh
  • 4.567 = opat rébu lima ratus genep puluh tujuh
  • 34.567 = tilu puluh opat rébu lima ratus genep puluh tujuh
  • 234.567 = dua ratus tilu puluh opat rébu lima ratus genep puluh tujuh
  • 1.234.567 = sajuta dua ratus tilu puluh opat rébu lima ratus genep puluh tujuh

Kecap bilangan tingkat[édit sumber]

Kecap bilangan tingkat diwangun ku ngalarapkeun rarangkén awal ka-, conto: kahiji, kadua, katilu, kaopat, jst.

Kecap bilangan kumpulan[édit sumber]

Kecap bilangan kumpulan diwangun ku ngalarapkeun rarangkén ahir -an, conto: hijian, duaan, tiluan, opatan, jst.

Kecap bilangan pecahan[édit sumber]

Salian saparapat (1/4), aya ogé bilangan pecahan séjénna, nyaéta satengah (1/2). Saterusna, bisa diwangun ku cara ngantétkeun dua kecap bilangan utama diselangan ku per, conto: dua per tilu (2/3),

Tabel kecap panuduh bilangan
(A) kecap... (B) pikeun ngabilang... conto (A+B) atawa (B+A)
dami ambekan ambekan sadami
leunjeur awi dua leunjeur awi
bébék awi, suluh suluh tilu bébék
dapur awi opat dapur awi
lémpéng bako bako lima lémpéng
sihung bawang genep sihung bawang
gebing bilik bilik tujuh gebing
rirang boéh
sikat cau
turuy cau
ponggol daun cau
kompét daun cau
jalon eurih
bonjor gula
kakab injuk
rempang jahé
manggar jambé, kalapa
hulu kalapa
lambar kertas, daun, papan
solor konéng
dampa muncang
camplung nangka
papan peuteuy
hanggor peuteuy
ranggeuy peuteuy, kembang
panon peuteuy
heulay samak
piring sangu
boboko sangu
bakul sangu
rampasan sapatu
hurun suluh
batekan tambang
métér tambang, tali
huntu uyah
gandu uyah, gula
bata uyah
kotak sawah
urang jelema jelema sarébu urang((Seja diserat)