Kanjut Kundang (antologi sajak Sunda)

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Kanjut Kundang, aslina mah ditulis maké ejahan heubeul Kandjut Kundang, nyaéta salah sahiji antologi prosa jeung puisi Sunda anu munggaran, dipilih sarta disusun ku Ajip Rosidi jeung Rusman Sutiasumarga.[1]

Déskripsi Buku[édit | édit sumber]

Kanjut Kundang téh diterbitkeun ku Balai Pustaka Jakarta dina taun 1963, ngamuat sajumlah prosa jeung puisi Sunda sabada Perang Dunya Kadua, nepi ka kira-kira taun 1959.[2] Di jerona ngawengku 45 prosa jeung 83 puisi beunang 42 pangarang mangsa harita, ti nu pangkolotna Tjaraka (lahir 1902) nepi ka pangngorana Ajatrohaedi (lahir 1939).[2] Ukuran buku 21 x 14 Cm, ngagunakeun keretas koran, dipapaesan 8 gambar jeung 17 vignet ku Yus Rusamsi, kandelna 483 kaca.[1] Dina bagian “Bubuka” Ajip Rosidi ngajéntrékeun kasang tukang lahirna ieu buku katut nembrakkeun maksud jeung tujuanana.[1] Maksud diterbitkeunana ieu buku téh aya dua, nyaéta mangrupa dokuméntasi keur anak incu sampeureun ka hareup, duméh sastra Sunda mangsa harita mah gelarna téh dina majalah jeung surat kabar.[1] Anu kaduana mah nyaéta mentingkeun ajén inajen sastrana, sangkan jadi ugeran pikeun nangtukeun ukuran hadé gorengna karya sastra.[1] Wangun karangan prosa anu diasupkeun kana ieu antologi téh nyaéta carpon, panineungan, sempalan novel, jeung sempalan fragmén carita drama, sedengkeun wangun puisi ngawengku sajak, guguritan atawa dangding, jeung prosa lirik.[1]

Daftar Pangarang nu Dimuat Karyana[édit | édit sumber]

 1. Tjaraka (lahir, 1902)
 2. M.A. Salmun (lahir,1903)
 3. Sjarif Amin atawa Moh. Koerdi (lahir, 1907)
 4. Kurdi Natamihardja (lahir, 1909)
 5. K.T.S (Kadir Tisna Sudjana, lahir 1912)
 6. Ki Umbara (W.Ranusulaksana, lahir 1914)
 7. Ida N Lab (Balnadi Sutadipura, lahir 1916)
 8. Rusman Sutiasumarga (lahir, 1917)
 9. M.O. Koesman (lahir, 1919)
 10. Utuy T Sontani (lahir,1920)
 11. Klara Akustia (A.S. Dharta)
 12. Kis WS (Kiswa Wiriasasmita, lahir 1922)
 13. Pa Nanya
 14. E. Permana (lahir, 1926)
 15. Sj. Bastaman (Sjafei Bastaman, lahir 1928)
 16. Rachman OM
 17. Olla S Sumarnaputra (lahir, 1929)
 18. Rahmatullah Ading Affandie (RAF), lahir (1929)
 19. Tan Bie Hun (Muh. Usman, lahir 1929)
 20. Priatna Afiatin (lahir, 1932)
 21. Tien Wiradikusumah (lahir, 1932)
 22. J. Nirmala (Jatna Nirmala)
 23. Ati WR (Tina Rochiati Wiriaatmadja, lahir 1933)
 24. Tini Kartini (Tasikmalaya, 29 Oktober 1933)
 25. Hasan Wahyu Atmakusumah (Garut, 1934)
 26. Sahuri (Bandung)
 27. Sajudi (Bandung, 1 Mei 1932)
 28. Kusnadi (Edi) Prawirasumantri (Sukabumi, 4 Pebruari 1934)
 29. K.S. Widjaja (Koerdi Sukandawidjaja- Kuningan, 6 Mei 1934)
 30. Jus Rusamsi (Kuningan, 12 Agustus 1934)
 31. Wahyu Wibisana (Tasikmalaya, 19 Januari 1935)
 32. Eddi Tarmidi (Ciamis, 1935)
 33. Surachman R.M.
 34. Unus Sur
 35. Hatoan Wangsasenjaya
 36. Kardjo Wangsaatmadja
 37. Eson Sumardi
 38. Ajip Rosidi (Jatiwangi, 31 Januari 1938)
 39. Odji setiadji AR
 40. Apip Mustopa
 41. Simonsuminar
 42. Ajatrohaedi

Daftar Prosa nu Dimuat[édit | édit sumber]

A.Carita Pondok

 1. Néangan (Tjaraka) dicutat tina Majalah Sunda No 11-12 Taun III 20 jeung 30 April 1954.
 2. Pacul (Tjaraka) dicutat tina majalah Tjandra

B.Sketsa/Panineungan

 1. Sabot Balangah (Sjarif Amin) dicutat tina
 2. Geus Laas (Sjarif Amin) dicutat tina
 3. Néangan Lebaran (Sjarif Amin) dicutat tina

C.Sempalan Novel

D.Sempalan Drama

Daftar Puisi nu Dimuat[édit | édit sumber]

A.Sajak

B.Guguritan

C.Prosa Lirik


Nulis.jpgRujukan[édit | édit sumber]

 1. a b c d e f Rosidi, Ajip jeung Rusman Sutiasumarga.Kandjut Kundang: Prosa jeung Puisi Sunda Sabada Perang. Balai Pustaka.Jakarta 1963.kaca 7-11
 2. a b Rosidi, Ajip, spk. Ensiklopedi Sunda:Alam Manusia, dan Budaya.Pustaka Jaya.Jakarta 2000.kaca 326