Wikipedia:Wiki Sabanda II

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébasWiki Sabanda 2018
(Wikipédia Raksa Basa Sunda)
saémbara nulis onlén di Wikipédia basa Sunda


Wiki Sabanda mangrupa saémbara nulis nu digelar hasil gawé bareng Wikimedia Foundation jeung Wikimedia Indonesia. Tujuanna pikeun ngahudang kasadaran urang Sunda dina ngamumulé jeung ngaronjatkeun basa Sunda sangkan jadi bagéan ti sakumna basa di sakuliah dunya. Saémbara saméméhna aya Wiki Sabanda II rintakan kahiji, Wiki Sabanda II rintakan kadua jeung nu leuwih heubeulna mah Wiki Sabanda 2014-2015.

Hadiah

 • Pinunjul Kahiji dilélér hadiah sertifikat jeung léptop
 • Pinunjul Kadua dilélér hadiah sertifikat jeung notebook
 • Pinunjul Harapan hiji dilélér hadiah sertifikat, Kamus Sunda, jeung Buku
 • Pinunjul Harapan dua dilélér hadiah sertifikat jeung Buku-buku Sunda


Katangtuan

 • Daptar jadi pamilon sarta nyieun akun Wikipédia
 • Nulis artikel anyar nepi ka 10 artikel sampurna
 • Ngajukeun 7 artikel sampurna pikeun peunteuneun panata calagara jeung 3 artikel sampurna pikeun peunteuneun girang pangajén
 • Unggal artikel nu geus ditulis dicatetkeun ku pamilon séwang-séwangan kana pakakas juri
 • Dina ieu saémbara teu lumaku sistim gugur
 • Daptar saémbara dugi ping 12 Pébruari 2018.
 • Nulis artikel dina saémbara lumangsung ti ping 10 Januari 2018 nepi ka 15 Pébruari 2018
 • Pikeun pamilon nu kungsi daptar di Wiki Sabanda II rintakan kahiji mah teu kudu daptar deui, langsung prung baé nulis.


Cara miluan

 • Daptar jadi pamilon ku cara ngeusian ieu form  Daptar
 • Nyieun akun di Wikipedia   Jieun akun
 • Artikel nu geus dijieun dicatetkeun ka ieu pakakas juri   Pakakas juri


Pameunteunan

 • Pikeun jadi pinunjul kalawan meunangkeun hadiah léptop, pamilon kudu nulis artikel anyar 10 artikel sampurna kalawan dianggap meunang peunteun panghadéna ku girang pangajén jeung panata calagara
 • Unggal artikel nu dijieun ku pamilon sarta geus dikirimkeun ka pakakas juri, bakal dipeunteun ku juri jeung panata calagara


Jinis artikel

Artikel Sampurna

 • Artikel anyar anu can aya di Wikipédia basa Sunda;
 • Artikel kudu ngandung saeutikna 2500 kecap, kalawan ditambahan rujukan dina unggal tungtung kalimahna;
 • Artikel kudu dibagi saeutikna jadi 4 subbab;
 • Sumber rujukan anu dipaké sakurang-kurangna 10 sumber anu béda sarta bisa dipercaya;
 • Nambahkeun 3 gambar, wikifikasi, interwiki, jeung katégori wiki.


Pamilon aktif & artikel

Uzi herang


Daptar judul
Kumpulan daptar judul anu can aya (klik ieu téks)

Geus nyampak sawatara daptar judul anu can dijarieun (tutumbu beureum), klik salasahiji tombol daptar judul dumasar karesep anjeun.